درباره ما

شرکت کانکس و کانتینر آسیا از سال 1383 با تعداد 5نفر کارمند و کارگر فعالیت خود را آغاز کرده است و اکنون با تعداد 12 کارمند و کارگر مشغول فعالیت می باشد و در این مدت تولیدات کانتینر و کانکس شرکت های بزرگی را همچون (شرکت عمرانی دی وشرکت مترو وشرکت توسعه زیر بنایی و شرکت های پتروشیمی) بر عهده داشته است .